O nás

Již od roku 1994 poskytujeme v tomto soukromém rehabilitačním centru profesionální péči. Kvalita, Tradice, Profesionalita, Individuální přístup - naši fyzioterapeuti již více jak 25 let naplňují tyto základní hodnoty Našeho zařízení. Díky jejich erudici a kvalitní práci se těšíme důvěře pacientů i jejich odborných lékařů.

V současné době úzce spolupracujeme jak se soukromými odbornými lékaři - ortopedy, neurology, traumatology, sportovními a obvodními lékaři, tak i s lékaři ortopedické a traumatologické kliniky FN Olomouc. V poslední době se úzce zaměřujeme na sportovní, poúrazové stavy (postdistorzní stavy, postfixační kloubní rigidita, svalová hypotrofie) a pooperační stavy (rehabilitace po artroskopii kloubů, rehabilitace po náhradách vazů kolene, rotátorové manžety ramene) a vertebrogenní bolesti. Jako jedno z mála rehabilitačních zařízení poskytujeme komplexní léčbu - vodoléčbu, individuální rehabilitaci s fyzioterapeutem a elektro a magneto terapii s využitím nejmodernějších přístrojů.

Zakladateli společnosti a prvními společníky byly v roce 1994 MUDr. Richard Jemelík CSc, Ing. Helena Součková, paní Marie Bloudková a Mgr. Ivana Slavíková. Jen díky jejich úsilí a nadšení se podařilo vytvořit renomované pracoviště těšící se důveře pacientů a jejich lékařů nejen z okolí Olomouce.

Po tragické smrti MUDr.Richarda Jemelíka, CSc. se společníky stali jeho synové MUDr. Petr Jemelík a MUDr. Richard Jemelík. V současné době jsou podílníky společnosti MUDr. Petr Jemelík a RNDr. Robert Kuropatwa, Ph.D. Jednatelem společnosti je MUDr. Petr Jemelík.

Současné vedení investuje v posledních letech jak do vylepšeni a přestavby budovy rehabilitace (kompletní renovace mokré zóny, nové sociální zázemí, nový povrch v tělocvičně, zatepleni fasády) , tak i do pořízení nového rehabilitačního vybavení (lokální vířivky, přistroje na elektroléčbu). Navazuje tak na základní hodnoty zakladatelů a využívá jich ve prospěch pacientů v současnosti - vysoká odborná erudice, zkušenost, poctivost, otevřené vstřícné jednaní, přátelská až rodinná atmosféra, moderní vybavení, individuální přístup k pacientům a jejich potížím.