Smlouvy s pojišťovnami

Smlouvy má ELPIS OLOMOUC, spol. s r.o. uzavřeny s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  • 213 RBP, zdravotní pojišťovna

ELPIS OLOMOUC, spol. s r.o. nemá uzavřeny žádné další smlouvy s komerčními pojišťovnami jako je např. Pojišťovna VZP, a.s. Klientům těchto pojišťoven poskytujeme péči pouze jako samoplátcům.