Vyšetření

Komplexní klinické medicínské vyšetření zaměřené na pohybovou soustavu.

Rehabilitační vyšetření - zahrnuje komplexní klinické medicínské vyšetření zaměřené především na pohybovou soustavu (nervosvalový systém, kloubní systém, měkké tkáně jako jsou kůže, fascie, aj.), na vyšetření bolesti a na testování a hodnocení motorického postižení a omezení aktivit denního života.